top of page

In de Positieve Psychologie worden drie bestanddelen van Welzijn en Geluk onderscheiden:


1. Plezierig leven: prettige emoties en zintuiglijk genot ervaren.

    Hiervoor is het nodig minder in de werkelijkheid van ons hoofd te leven, maar aanwezig te zijn in het huidige              moment en bewust te zijn van ons lichaam. 

 

2. Geëngageerd leven: sociale betrokkenheid en verbondenheid ervaren.

    Dit vraagt van ons met meer aandacht te communiceren, nieuwsgierig te zijn naar wat een ander beweegt, maar       ook kwetsbaar durven te zijn.


3. Zinvol leven: zingeving en betekenis ervaren. Werk is voor velen de manier om zin te geven aan het leven,                 voorwaarde is dan wel dat dit werk bijdraagt aan jouw diepste waarden.

Alle drie de componenten vragen Bewust-zijn en Aanwezigheid. Twee kwaliteiten die je met behulp van Mindfulness en Lichaamsgerichte coaching kunt ontwikkelen en die je in staat stellen vanuit je volle potentieel te leven.

bottom of page